آخرین آخبار :


مودیان بدانند

 

مالیات بر ارزش افزوده مالیات های مستقیم دستاوردهای تحقق یافته طرح جامع مالیاتی
بخش اول- معرفی مالیات بر ارزش افزوده
بخش دوم- روشهای محاسبه
مالیات بر ارزش افزوده

بخش سوم-نحوه محاسبه
مالیات بر ارزش افزوده

بخش چهارم- مشمولین مالیات بر ارزش افزوده
بخش پنجم- معافیت مالیات بر ارزش افزوده
بخش ششم- مالیات بر ارزش افزوده و اصناف
بخش هفتم- تفاوت تشخیص در قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم
مالیات بر ارزش افزوده را بهتر بشناسیم
(دریافت فایل بخشهای فوق به صورت یکجا
قسمت 1-مودیان مالیاتی از قانون چگونه
استفاده کنند

قسمت 2- منشور حقوق مودیان مالیاتی
قسمت 3- نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل
قسمت 4- نکات اساسی مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی
قسمت 5-هر آنچه در خصوص مالیات بر درآمد
املاک باید بدانیم
قسمت 6- نکات اساسی مالیات بر درآمد حقوق
قسمت 7- مودیان مالیات بر درآمد وسایط نقلیه بدانند
قسمت 8-هرآنچه مودیان مالیات بر ارث
باید بدانند
قسمت 9-هرآنچه باید درباره مالیات حق تمبر بدانیم
قسمت 10-تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری
دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری
قسمت 11-اهم معافیت‌ها و تسهیلات
در قانون جدید مالیاتی
قسمت 12-چگونه اختلافاتمان را با سازمان
امور مالیاتی مرتفع نماییم
قسمت 13-حقوق مودیان در نظام مالیاتی ایران
دستاورد 1: راهنمای استفاده از سامانه مالیات بر مشاغل خودرو
دستاورد2:راهنمای سامانه ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
دستاورد3: راهنمای سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
دستاورد چهارم: راهنمای سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
دستاورد پنجم: سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک
دستاورد ششم: راهنمای سامانه پرداخت الکترونیک مالیات
دستاورد هفتم: راهنمای استفاده از سامانه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان
دستاورد هشتم: راهنمای ارسال الکترونیکی صورت معاملات مودیان مالیاتی


 

 


 

 

امروز : شنبه , ۵ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها