آخرین آخبار :


مزایده و مناقصه

چاپ مطلب
مزایده

آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول در کرج (تاریخ انتشار: 97/4/20)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار: 97/4/6)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار: 97/4/6)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار: 97/4/6)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (
تاریخ انتشار: 97/4/6)
آگهی مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول در اصفهان
(تاریخ انتشار: 97/3/19)
آگهی مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول در اصفهان (تاریخ انتشار: 97/3/29)
آگهی تجدید مزایده عمومی 5 دستگاه اتومبیل اسقاطی (تاریخ انتشار: 97/3/21)
آگهی مزایده نوبت اول فروش اموال غیرمنقول در اصفهان (تاریخ انتشار: 97/2/24)
آگهی مزایده نوبت دوم شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار:97/2/24)
آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول آذربایجان غربی (انتشار:97/2/5)
آگهی مزایده نوبت اول یک دستگاه پراید در زنجان (انتشار: 97/2/5)
آگهی مزایده نوبت اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار: 97/2/4)
آگهی مزایده نوبت اول یک باب ساختمان با کاربری تجاری (تاریخ انتشار:1397/01/28)
آگهی مزایده نوبت اول شش دانگ مجتمع بین راهی-خدمات رفاهی (تاریخ انتشار:1397/01/28)
آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیرمنقول در آذربایجان غربی (تاریخ انتشار:1397/01/28)
آگهی مزایده نوبت اول شش دانگ یک باب ساختمان در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار:1396/11/25)
آگهی تجدید مزایده اموال منقول در آذربایجان غربی (تاریخ انتشار: 1396/11/25)
مزایده 5 دستگاه اتومبیل اسقاطی (تاریخ انتشار:1396/11/17)
مزایده نوبت دوم یک دستگاه سورن (تاریخ انتشار:1396/11/17)
آگهی تجدید مزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو در آذربایجان غربی (تاریخ انتشار: 1396/11/03)
مزایده 4 دستگاه اتومبیل دولتی قابل شماره گذاری
مزایده یک دستگاه خودرو سمند سورن

مناقصه و مزایده اداره کل امور مالیاتی مازندران در سال 1396

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها