آخرین آخبار :


گروه سوالات تعداد سوالات
سوالات و نکات عمومی ويژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی 26
سوالات و نکات عمومی ويژه سامانه ثبت مدرسین عملیات الکترونیکی مالیاتی 15
سوالات کاربردی ويژه نرم افزار خطایاب خودکار 5
راهنمای استفاده از کنترل پنل سایت اطلاعات رسانی intamedia.ir ويژه سامانه اطلاع رسانی سازمان (intamedia.ir) 7
راهنمای استفاده از سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک ويژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی 7
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک 9
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقوقی ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک 4
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص املاک ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک 4
سوالات همکاران ويژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی 21
سوالات مرتبط با پنجره واحد ويژه پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت ها 2
سوالات و نکات عمومی ويژه اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو 7
سوالات اخذکد فراگیر ويژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی 5
سوالات و نکات مشترک اظهارنامه ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک 18
سوالات همکاران ويژه سامانه اظهارنامه الکترونیک 9
سوالات و نکات عمومی (سال 95 و پیش از آن) ويژه صورت معاملات فصلی 25
سوالات همکاران در خصوص جستجو و ویرایش صورت معاملات ويژه صورت معاملات فصلی 16
سوالات همکاران ويژه متفرقه 2

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها