آخرین آخبار :


به گزارش واحد خبر روابط عمومی: نشست هم اندیشی اندیشی بررسی راهکارهای مناسب برای پیشگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی و فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی مازندران تشکیل شد در این جلسه مدیر کل ، معاونین ، حراست ودادستانی انتظامی امور مالیاتی و رئیس اتاق بازرگانی ،معاونت صنعت معدن تجارت ، معاونتوکارشناس مربوطه از اتاق بازرگانی حاضر بودند. دستور کار جلسه در خصوص نحوه سوء استفاده از کارت های

بازرگانی، نحوه صدور کارت بازرگانی، همکاری سایر دستگاه های مربوط جهت شناسایی مودیان واقعی قرار گرفت. ابتدا حمزه ای ،مدیر کل امور مالیاتی اظهار داشت : یکی از موضوعاتی که نظام اقتصادی و مالیاتی را دچار تنزل کرده، بحث سوء استفاده از کارت بازرگانی است که افراد فرصت طلب از افراد کم اطلاع و بی اطلاع و نیازمند سوء استفاده می نمایند. وی از اقدامات موثر در پیشگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی را مهم و از طبقه بندی و درجه بندی در صدور کارت بازرگانی، راست آزمایی مهندسی معکوس برگزاری جلسات به منظور هم افرایی و شناسایی نقاط ضعف سخن بمیان آورد. در ادامه مهاجر رئیس اتاق بازرگانی استان با بیان اهمیت سوء استفاده از کارت بازرگانی در اقتصاد کشور، ضمن اعلام همکاری همه جانبه خواست تا با هم دلی و هم فکری نسبت به جلوگیری از سوء استفاده و آثار مخرب شناسایی مودیان واقعی اقدام موثر صورت گیرد. اتاق بازرگانی به منظور پیشگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی با متخلفین برخورد نموده و با بررسی های دوره ای نسبت به راستی آزمایی دارندگان کارت بازرگانی اقدام مینماید. سپس احدی نژاد معاونت صنعت و معدن تجارت در خصوص نحوه چگونگی صدور کارت بازرگانی، مشکلات سیستمی موجود در بحث لینک بین ادارات گمرک و صنعت معدن و تجارت و امور مالیاتی مطالبی عنوان داشت.

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها