آخرین آخبار :


تقریبا تمام مودیان مالیاتی و اغلب مردم در هر استان میدانند که خرداد و تیر ماه با توجه به تبلیغات و اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور نقطه عطف فعالیت ادارات امور مالیاتی است. همه ساله کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی، کارنامه ی عملکرد سال ماقبل خویش را بر پایه اعتماد آفرینی سازمان امور مالیاتی کشور ارائه میکنند و مامورین مالیاتی نیز بر اساس دستورالعمل های صادره بیش از 95درصد آنها را قبول و به قطعیت میرسانند و مابقی پرونده ها نیز بصورت اتفاقی مورد بررسی واقع میگیرند تا نتایج حاصل از این اعتماد آفرینی در سینی سوابق امور مالیاتی کشور و استان جهت استفاده از

 تجارب گذشته و چراغ راه آینده به حافظه پرونده عملکرد مودیان گرامی سپرده شود.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی: نخستین نشست شورای معاونین اداره کل امور مالیاتی مازندران با هدف بررسی و موشکافی عملکرد ادارات در خرداد و تیر 97 و همچنین ارائه راهکار و تعیین خط و مشی تا پایان سال بر اساس برنامه های ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شد. علی اکبر حمزه ای ، مدیر کل امور مالیاتی مازندران گفت: تامین درآمد دولت وظیفه ذاتی ماست برای ما هرروز روز مالیات و هرسال سال مالیات است تا بتوانیم بر پایه سهمیه ابلاغی عمل و وصول کنیم. وی همچنین بر مودی مداری ، اعتماد آفرینی ،حداکثر تعامل با مردم و نهایت تعامل با مودیان تاکید نمود و از آنها بعنوان اصول غیر قابل انکار عملکردی ادارات امور مالیاتی نام برد. حمزه ای با اشاره به آمار عملکردی ادارات تابعه بر پیگیری معوقات ، تعیین تکلیف پرونده های اظهارنامه داده و اظهارنامه نداده در اسرع وقت ،ارتقاء سلامت اداری ، برداشت اطلاعات عملکرد مودیان از سامانه ی موجود و همچنین تعیین وضعیت پرونده های مهم ارزش افزوده و مستقیم با سرعت و دقت لازم تاکید مجدد نمود.

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها