آخرین آخبار :


به گزارش واحد خبر روابط عمومی: علی اکبر کیانی رئیس گروه حسابرسی مالیاتی بهشهر به سمت رئیس اداره امور حسابرسی مالیاتی گلوگاه منصوب شد.
در متن حکم وی که به امضاء مدیر کل امور مالیاتی مازندران صادر شدچنین آمده است:بموجب این حکم جنابعالی به سمت رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان گلوگاه منصوب تا در چارچوب شرح وظائف ابلاغی انجام وظیفه نمائید.انتظار میرود تا در راستای اهداف بلند مدت سازمان امور مالیاتی کشوردر زمینه تحول نظام مالیاتی ،تقویت و استفاده از منابع و نیروی انسانی و بمنظور انجام وظیفه قانونی در روزآمد

نمودن فعالیتها تمامی مساعی خویش را بکار گرفته و از هیچ کوششی دریغ نورزید.علی اکبر حمزه ای مدیر کل امور مالیاتی مازندران

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها