آخرین آخبار :


به گزارش واحد خبر روابط عمومی : نشست هم اندیشی مدیر کل ارزیابی عملکرد و هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور با مسئولین امور مالیاتی مازندران در ساری تشکیل شد. در این نشست که مدیر کل ، معاونین و روسای ادارات امور مالیاتی استان مازندران حاضر بوده اند بر رعایت اخلاق حرفه ای و تکریم ارباب رجوع تاکید شد. محمد حسین بازیار ، مدیر کل ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برنامه های اجرائی و نظارتی و ارزیابی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دو نوع اهمال وجود دارد از نوع تقصیر و از نوع مقصر ، قصور ریشه در عدم اطلاع و آگاهی کافی بر امور دارد. شرط لازم در امور مالیاتی سلامت و تخصص است ولی شرط کافی درایت و انصاف میباشد .متخصصی که شرط انصاف را رعایت نکند اهداف سازمان را محقق نخواهد ساخت .

بی انصافی هم عامل بی اعتمادی بین دستگاه ومردم است و هم موجب عدم قطعیت بموقع پرونده های مالیاتی خواهد شد.وی در ادامه به نامه 51 حضرت امیر در نهج البلاغه اشاره داشت وافزود حضرت در نامه 51 که مخصوص مامورین مالیاتی میباشد میفرمایند: با مردم از در انصاف و مهربانی وارد شوید مامورین مالیاتی خزانه داران رعیت ، معتمدین امت و نمایندگان حکومتند یعنی عمل ما کارکنان مالیاتی نشاندهنده ی برخورد و عمل نظام تلقی میشود و وظیفه کارکنان دولت بویژه مامورین مالیاتی اینست که به مردم و ارباب رجوع تکریم و احترام کنند.به گزارش رسیده حمزه ای ،مدیر کل امور مالیاتی مازندران در خاتمه این نشست اعتماد را بزرگترین سرمایه سازمان دانست و تاکید نمود : این اعتماد نباید از مردم گرفته شود ، اطلاعات عملکرد و اسناد مودیان امانتی است در دست مامورین سازمان و از این امانات باید بخوبی محافظت نمود . وی همچنین افزود: بارها تاکید نموده ایم که نگاه و نگرش ما به مقوله مالیات و مالیات ستانی باید تغییر اساسی کند و نحوه برخورد مامور مالیاتی با مردم بسیار حائز اهمیت است .برقراری عدالت مالیاتی ، مودی مداری ، مبارزه با فرار مالیاتی وحداکثر تعامل با مردم مهمترین برنامه سازمان و بویژه اداره کل امور مالیاتی مازندران است.و ما باید مردم بویژه ارباب رجوع محترم را تکریم کنیم.

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها