آخرین آخبار :


حمزه ای مدیر کل امور مالیاتی مازندران پس از اقدام شهرداری بهشهر در نصب بنر یادآوری اینکه بودجه اسفالت خ مفتح بهشهر از محل مالیات تامین شده است از چگونگی وصول و پرداخت مالیات در این استان خبر داد
وی با تاکید به اینکه از تاریخ تصویب قانون چند سال است که هر ماهه مبالغ قابل توجهی از محل درآمدهای عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده همانند سایر استانها به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان مازندران واریز میشود افزود: تمامی مدیران اجرائی میدانند که جذب بودجه برای دستگاه های اجرائی با چه مصائب و اطاله زمانی روبروست در صورتیکه طی چند سال اخیر بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری ها و دهیاریهای استان همه ماهه با همت کارکنان مالیاتی بخش مالیات بر ارزش افزوده وصول و درصد عوارض مربوط به شهرداری ها و دهیار ها همه ماهه به حساب آنها واریز میشود ، مطمئنا این مبالغ پرداختی سهم بسزائی در بودجه جاری

شهرداری ها دارد که میتواند در بخش عمرانی و تامین بودجه پروژه های در دست اجرا هزینه شود.
حمزه ای افزود: در راستای سیاست های ترویجی و تبلیغی فرهنگ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور تصمیم برآن شد که با تماس با شهرداران و دهیاران از آنها خواسته شود  تا یکی از معابر و میادین شهرو روستای خود را بنام مالیات نامگذاری نمایند و یا اینکه در زمان اجرای پروژه های توسعه مبانی شهری باطلاع شهروندان محترم رسانده شود که : (تمام یا بخش قابل توجهی از بودجه مربوط به پروژه در حال اجرا از محل عوارض موضوع ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است ) و این اقدام که با نصب یک بنر امکان پذیر است میتواند قدمی در جهت ترویج فرهنگ مالیاتی بوده و مودیان محترم مالیاتی را در پرداخت بموقع مالیات متعلقه استوارتر و مصمم تر نماید.
هم استانی های محترم باید بدانند که فقط طی سال 96 بیش از 228 میلیارد تومان عوارض از محل ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیار های استان واریز شده است.
مدیر کل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اقدام شهردار محترم بهشهر در نصب بنر که حاوی یادآوری تامین اعتبار جاری پروژه در دست اجرا از محل مالیات بر ارزش افزوده بوده است ، این عمل را بجا و قابل تقدیر دانسته و افزوده: نتیجه ی این عمل علاوه بر ترغیب شهروندان محترم در پرداخت عوارض مربوطه به آنان یادآوری خواهد کرد که پرداخت بموقع مالیات ، مستقیم و غیر مستقیم در توسعه عمران و آبادانی محل سکونتشان تاثیر گذار است.
حمزه ای از شهرداران محترم دیگر شهرهای استان یادآور شد هرگونه اقدام عملی که تاثیر به سزائی در ترغیب مودیان گرامی شهرهای استان در عمل به تکالیف قانونی و پرداخت بموقع مالیات خواهد داشت و این عمل در محضر عموم تاکید میکند که مالیات پرداختی(مستقیم یا ارزش افزوده) هر یک از هم وطنان محترم ، مستقیم و غیر مستقیم در عمران و آبادانی کشور بویژه استان و بخصوص شهر عزیزمان موثر بوده و خواهد بود.
وی در خاتمه از شهردار و اعضای شورای اسلامی و کلیه دست اندرکاران مربوطه در شهرداری بهشهر در قبال این عمل شایسته تقدیر وتشکر بعمل آورد.

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها