آخرین آخبار :


به گزارش واحد خبر روابط عمومی: مدیر کل امور مالیاتی استان مازندران در نود و ششمین نشست کمیته پیاده سازی سامانه یکپارچه مالیاتی (سنیم)گفت: 15 مهرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان 97 می باشد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی ، علی اکبر حمزه ای با بیان اینکه مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف 15 روز بعد از پایان هر دوره تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند، گفت: بر این اساس آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان سال جاری، 15 مهرماه می باشد; لذا مودیان محترم تا پانزدهم مهرماه مهلت دارند اظهارنامه مربوط به دوره تابستان را ارایه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.


حمزه ای توصیه نمود که: مودیان محترم مالیاتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده به منظور جلوگیری از جرائم قانونی و همچنین برخورداری از مزایاو تخفیفات حاصله با تسریع در امور مربوطه ، تکالیف قانونی خود را تا 15 مهرماه جاری انجام و خاطرنشان کرد: مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده می‌ بایست با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها